macovei
legal
avocatura de business
Servicii
Asistență juridică deplină începînd cu negocierea și încheierea contractelor de transport, expediție, asigurări CMR și
CARGO, soluționarea litigiilor privind executarea coontractelor și încasarea forțată a datoriilor scadente și/sau a prejudiciilor cauzate.
Asistență juridică în toate operațiunile necesare unei companii de la înregistrarea și desfășurarea activității curente pînă la lichidarea sa. Consultarea la toate etapele de desfășurare a relațiilor comerciale începînd de la negocieri pînă la încetarea relațiilor contractuale.
Asistență juridică extrajudiciară și judiciară în privința tutuor aspectelor ce țin de declararea insolvabilității unei companii, aplicarea procedurilor de insolvabilitatea, apărarea drepturilor creditorilor, reprezentarea intereselor asociaților și membrilor organelor de conducere.
Echipa
Persoanele ce lucrează cu dedicație zi de zi pentru a asigura servicii juridice pentru succesul clienților
BAA Casa de Avocatură
Macovei Legal

+373 22 950 005
office@macovei.legal
Moldova, mun. Chișinău
str. București 31, MD-2001
macovei
legal

Contacte