Cum te declari insolvabil și
îți refaci afacerea?
Stereotipul despre inevitabilitatea lichidării în caz de incapacitatea de plată și faliment s-a fundamentat adânc în conștiința întreprinzătorilor și oamenilor de afaceri din Republica Moldova.

Care este alternativa lichidării companiei? Pot fi opriți creditorii pentru a-ți acorda timp să-ți refaci afacerea?
Pentru a preveni înrăutățirea situație tale și intrarea în insolvabilitate află că există
procedura accelerată de restructurare
 • Oprește executarea silită
  Intentarea procedurii de restructurare accelerată suspendă urmăririle individuale ale creditorilor şi executările silite asupra bunurilor debitorului în scopul gestionării bunurilor și valorificării acestora pentru stingerea creanțelor doar sub supravegherea instanței de insolvabilitate, fără a crea careva abuzuri din partea executorilor judecătorești.
  01
 • Anulează sechestrele aplicate
  Una din principalele competențe ale instanței de insolvabilitate în procedura de restructurare accelerată este ridicarea sechestrului de pe patrimoniul debitorului şi anularea altor măsuri de asigurare sau de limitare a debitoruluii în dreptul de administrare şi de valorificare a masei debitoare, aplicate de alte instanţe de judecată sau de organele abilitate în acest sens, cum ar fi executori judecătorești.
  02
 • Deblochează conturile bancare
  Similar ridicării sechestrului instanța de judecată este competentă și în vederea înlăturării oricăror limitări impuse asupra mijloacelor bancare din conturile companiei ceea ce permite desfășurarea unei activități comerciale în vederea reabilitării companiei.
  03
 • Amână sau reeșalonează plățile contractuale
  Deblocarea circuitului financiar al companiei este scopul primordial al procedurii de restructurare accelerată, astfel odată fiind intentată se va aproba planul procedurii de restructurare accelerată ce va permite adoptarea unor soluții avantajoase debitorului pentru stingerea tuturor datoriilor, cum ar fi eșalonarea plăților, achitarea în rate ș.a.
  04
 • Stopează calcularea penalităților
  În vederea valorificării tuturor bunurilor ce aparțin companiei și a mijloacelor bănești, odată cu intentarea procedurii de restructurare accelerată se suspendă calcularea penalităților și a dobânzilor în așa fel încât situația companiei debitoare să nu fie înrăutățită din cauza unor sancțiuni pecuniare ca urmare a neexecutării obligațiilor.
  05
 • Păstrează statele de personal
  În situații financiare dificile cel mai mult suferă salariații, compania care se confruntă cu insuficiență financiară reduce locurile de muncă pentru a nu fi nevoită să achite salarii și astfel acoperă alte datorii. Procedura de restructurare accelerată este orientată spre remedierea problemelor existente prin schimbarea structurii activelor sau modificarea procesului operaţional de producţie pentru a spori activitatea economică a companiei, iar statele de personal rămân a fi păstrate.
  06
 • Achită eșalonat impozitele
  Intentarea procedurii de restructurare accelerată permite inclusiv suspendarea și eșalonarea plăților față de bugetele publice cu posibilitatea stingerii în etape a creanțelor doar sub supravegherea instanței de insolvabilitate, fără abuzuri din partea organelor fiscale.
  07
 • Evită emiterea ordinelor de plată incaso
  Suplimentar posibilității eșalonării impozitelor și scutirii penalităților pentru plățile bugetare, intentarea procedurii de restructurare accelerată permite blocarea emiterii și/sau executării ordinelor de plată incaso din partea serviciului fiscal, serviciului vamal și eventual executorilor judecătorești, ceea ce asigură stabilitatea desfășurării activității comerciale.
  08
BAA Casa de Avocatură
Macovei Legal

+373 22 950 005
office@macovei.legal
Moldova, mun. Chișinău
str. București 31, MD-2001
macovei
legal

Contacte